Tròng kính Essilor Eyezen Plus Xtractive đổi màu chiết suất 1.60 váng phủ Crizal Rock

SKU:1.60 Eyezen Plus Xtractive đổi màu khói Crizal rock
-10% 8,982,000₫ 9,980,000₫
Kích thước:

Sản phẩm đã xem

 Tròng kính Essilor Eyezen Plus Xtractive đổi màu chiết suất 1.60 váng phủ Crizal Rock
 Tròng kính Essilor Eyezen Plus Xtractive đổi màu chiết suất 1.60 váng phủ Crizal Rock
 Tròng kính Essilor Eyezen Plus Xtractive đổi màu chiết suất 1.60 váng phủ Crizal Rock
 Tròng kính Essilor Eyezen Plus Xtractive đổi màu chiết suất 1.60 váng phủ Crizal Rock