Tròng Kính Đổi Màu đơn tròng đánh Essilor Transitions XTRActive Xanh Lá Graphite

SKU:1.50 Xtractive Xanh lá váng phủ Crizal Rock
-48% 6,552,000₫ 12,480,000₫
Kích thước:

Sản phẩm đã xem

 Tròng Kính Đổi Màu đơn tròng đánh Essilor Transitions XTRActive Xanh Lá Graphite
 Tròng Kính Đổi Màu đơn tròng đánh Essilor Transitions XTRActive Xanh Lá Graphite
 Tròng Kính Đổi Màu đơn tròng đánh Essilor Transitions XTRActive Xanh Lá Graphite
 Tròng Kính Đổi Màu đơn tròng đánh Essilor Transitions XTRActive Xanh Lá Graphite