Tròng kính đơn tròng đánh đổi màu Zeiss (AS) chống ánh sáng xanh PhotoFusion DuraVision Platinum UV (Màu Pioneer)

SKU:PhotoFusion DuraVision Platinum 150AS Pioneer
-46% 4,944,000₫ 9,180,000₫
Kích thước:

Sản phẩm cùng thương hiệu

Sản phẩm đã xem

 Tròng kính đơn tròng đánh đổi màu Zeiss (AS) chống ánh sáng xanh PhotoFusion DuraVision Platinum UV (Màu Pioneer)
 Tròng kính đơn tròng đánh đổi màu Zeiss (AS) chống ánh sáng xanh PhotoFusion DuraVision Platinum UV (Màu Pioneer)
 Tròng kính đơn tròng đánh đổi màu Zeiss (AS) chống ánh sáng xanh PhotoFusion DuraVision Platinum UV (Màu Pioneer)
 Tròng kính đơn tròng đánh đổi màu Zeiss (AS) chống ánh sáng xanh PhotoFusion DuraVision Platinum UV (Màu Pioneer)