Tròng kính chính hãng – Liên Sơn Optical Store

Tròng kính chính hãng

Bảng giá tròng chính hãng của liensonoptic được giảm giá 20% trên giá niêm yết


Tham khảo chi tiết về tròng Hoya, V-idol của công ty AKP:  https://www.liensonoptic.vn/pages/trong-kinh-chinh-hang-hoya

Tham khảo chi tiết về tròng Nikon, Exfash, Velocity của công ty 101 : https://www.liensonoptic.vn/pages/trong-kinh-velocity-exfash-nikon-chinh-hang-cong-ty-101-eyewear

Tham khảo chi tiết về tròng Carl Zeiss : https://www.liensonoptic.vn/pages/trong-kinh-carl-zeiss-chinh-hang

Tham khảo chi tiết về tròng Essilor: https://www.liensonoptic.vn/pages/trong-kinh-essilor-chinh-hang